Kamuoyunun Bilgisine

TÜRKİYE DE DAHA ÇOK CEVİZ BAHÇESİ KURMAK İÇİN 10 SEBEP

 Türkiye deki ceviz üretim potansiyelinin ivedilikle artırılması çok sayıda sebep var bunlardan bazıları.

1- Ekolojik şartlarımızın genelde ceviz yetiştiriciliğine müsait olması,

2- Ülkemiz insanın cevize olan sevgisi ve ceviz kültürünün olması

3- Cevizin insan beslenmesindeki öneminin çok yüksek olması

4- Kişi başı düşen ceviz tüketimimizin çok az olması

5- Türkiye’ nin  ceviz üretim açığının olması (Mevcut üretimin 4 katı açığımızın olması)

6- Türkiye’ nin, çevre ülkelerine ve Avrupa ülkelerine göre ceviz üretim alan ve şartlarımızın uygunluğu bu yönden adeta rakipsiz olması

7- Ülkemizin Ceviz ihracat şansının diğer ülkelere göre çok daha yüksek olması

8- Cevizin, ekonomik olarak kazancının çok daha yüksek bir yetiştiricilik dalı olması

9- Ceviz ağaçlarının çevre güzelliğine olan katkısı

10- Ceviz ağaçlarının ekolojik dengeye olan çok önemli tamir edici etkisinin olması

**Ceviz Üretim Açığımız 400 Bin ton, Bu Üretim Açığı Nasıl Kapatılacak,

***Türkiye nin Ceviz Alanının  ve üretiminin inatla Artırılması elzemdir.

TAVSİYE: Ülkemizde, ceviz üreten veya ceviz bahçesi kuracak üretici adaylarımızın morellerini bozmadan yollarına devam etmeleri gerekir. Çünkü 29 Mart da meydana gelen soğuk hava dünyanın her yerinde ve her meyve türü için olabilecek bir durumdur.

Geçmiş ekolojik olaylar incelendiğinde çok uzun yıllarda bir olmak üzere bu gibi durumlar dünyanın her yerinde olabilmektedir. Çok uzun yıllarda bir meydana gelen bu gibi ekolojik olaylardan dolayı ceviz yetiştiriciliğinden yada kurulması düşünülen ceviz bahçesi tesisinden asla vazgeçilmemelidir. Ülkemizde ceviz bahçesi tesisine devam edilmelidir.

Ceviz bahçesi tesis ederken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, uygun ekolojide uygun çeşitle bahçe tesis edip doğru kültürel uygulamalar yapılmasıdır.

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÜLKEMİZİN ÖNÜ AÇIK…

Türkiye ceviz üretimini artırmak için ….

İNATLA TÜRKİYE’ de CEVİZ BAHÇESİ TESİSİNE DEVAM

Ülkemiz ceviz dünyasından gelen binlerce soru üzerine…..

CEVİZ YETİŞTİRİCİLERİNE VE YETİŞTİRİCİ ADAYLARINA   20   UYARI

Cevizde aşağıdakileri; okuduğunuzda yada duyduğunuzda veyahut size anlatıldığında hatta seyrettiğinizde, dikkate almayınız itibar etmeyiniz….

 1- Cevizde “ Bodur Ceviz (çeşit yada anaç)” olduğunu,    (kattiyyen ret ediniz)

2- Cevizde apomiktik yani aşılanmaya gerek olmayan Ceviz olduğuna,   (kesinlikle inanmayınız)

3- Chandler Ceviz çeşidinin salkım gibi tutuyor gösterilmesine,  (asla kulak vermeyiniz)

4- Bazı görsel basında(TV) başka fotoğraflar gösterip Chandler Cevizi diye reklam edilmesine;    (reklamı yapılan 4. yaşında 20 kg ürün alınacağı, salkımda 12- 18 meyve olduğu.. gibi iddia edilen Cevizin “Chandler” olduğuna asla inanmayınız)

5- Cevizi ile ilgili bazı fizilibilite raporları ile dekardan tonlarca ceviz alıp milyonlar kazanılacağına,  (asla inanmayınız), örneğin bazı internet sitelerinde belirtildiği gibi 5-6 dekar ceviz bahçesinden  yüzbinler TL kazanılacağına,   yada , 50 dekar cevizden 300 binler gelir elde edileceğine lütfen itibar etmeyiniz.  Sözüm ona “5 dekar ceviz bahçesinin üzerinden altın toplansa altından petrol çıksa bu kadar kazandırmaz”!!!!!….YOK BÖYLE BİR ŞEY,  Ceviz yetiştiriciliği  tarımsal üretim kolları içerisinde çok karlı bir yetiştiriciliktir… ANCAK  bazı internet sitelerinde belirtildiği gibi 5- 6 dekarlardan 100 bin ler kazandıracak kadar KURTULUŞ MUCİZESİ değildir.

6- Cevizin susuz yetiştirilebileceğine,   (görmediniz duymadınız sayınız)

7- Reklamı yapılan ve aslı astarı olmayan Ceviz genotipleri ile ilgili verim değerlerinin doğruluğuna;  (asla asla itimat etmeyiniz)

8- Cevizin kökünün  30 m  lere gideceğine    (gülüp geçiniz)

9- Ceviz ıslahının ve çeşit geliştirmenin “Üniversiteler Araştırma Enstitüleri” haricinde kimse tarafından geliştirileceğine;   (katiyen inanmayınız)

10- Cevizin bütün iklimlerde yetiştirilebileceği fikrine,    (sakın ha  dinlemeyiniz bile)

11- Aşısız Ceviz çöğüründen “standart kalite ve standart verimlilikte” ürün alınabileceğine;     (lütfen itibar etmeyiniz)

12- İklim olarak – 330C lere  +50 0C lere dayanıklı bir Ceviz olduğu  (hele hele hiç inanmayınız)

13- Dört yaşında bir Cevizin 20 kg vereceğine;     (sakın ola inanmayınız, Hele 8 yaşında 140- 160 kg Ceviz verecek safsatalarını okumayınız bile)

14- Konu uzmanları haricinde beyanat veren yazı yazanlara  (dikkat ediniz)

15- Her zaman geçci çeşit en isabetlisi olacak diye bir kaide olamayabileceği  ( hassasiyetle bakınız, hafızanızda yer alsın)

16- Kıraçta Ceviz yetiştirir gevezeliğine,   ( lütfen dikkat ediniz)

17- Cevizin hiç bakıma gerek olmadan yetiştirilebileceği konusuna;   (külliyen güvenmeyiniz)

18- Kireçli topraklarda ceviz yetiştirilebileceğine;  (kesinlikle itibar etmeyiniz)

19- Türkiye de Gıda Tarım ve Hay. Bakanlığının TTSM nin kayıtları dışında hiçbir Ceviz genotipinin yada çeşidinin çoğaltılmasına üretilmesine pazarlanmasına ve bahçe kurulmasına izin verilmediğini biliniz. (lütfen hangi çeşitler var yok diye, bu listeye TTSM nin (http://www.ttsm.gov.tr/TR/belge/1-713/tescilli-cesitler-listesi-registered-varieties.html,    listesine bir bakınız)

20- Bakanlık onaylı “Sertifikası ve etiketi” olamayan cevizlerin standart olduğuna,  (lütfen inanmayınız, böyle ceviz genotipleri ile  bahçe tesis edip hayal kurmayınız),  Fidan yada bitisel  yetiştirme ruhsatı ap ayrı bir şeydir. Bunu Ülkemizde herkes alabilir. Ancak bitkisel materyellerin sertifikası etiketi ayrı şeydir. Bu tescilli olmayan bitkisel materyaller verilmez herkesede verilemez..

Herhangi br meyve türünde bir genotipin çeşit olma özellikleri ve süreci kanun yönetmelik ve UPOV kriterlerince belrlenmiştir. Bunun dışındaki hiç bir bitkisel materyal kabul edilemez.  Bir genotipin yada çeşidin verim ve kalitesi ile ilgili ar ge çalışma yetkisi ancak ilgili bakanlığa bağlı araştırma enstitüleri ve üniversitelerce yapılıp rapor edilir yada bilimsel makale olarak yayınlanır.  Her önüne gelen arge çalışması yapamaz, yapsada o arge değildir. olsa olsa o bir  reklamdır. Maalesef ülkemizde de buna rastalamak mümkün… bir bakıyorsunuz Türkiye de yer bulamamışlar gibi, “Türkiye için cevizi dünyanın en soğuk bölgelerinde sözüm ona denemişler” (kim denemiş, kim hangi yetkiyle denemiş, ne zaman denemiş, hangi sonuçları bulmuşlar, kaç yıl denemişler, hangi bilimsel dergide yayınlamışlar vs..) ..  İşi ticaret maksadıyla yapanlar Türkiye ve Türkiye cevizciliğinden ellerini çeksinler… ALLAHA şükür bu ülkenin toprakları ceviz denemesi yapacak kadar geniş… Çok şükür bu ülkede ceviz denemesi ve çeşit geliştirrecek kadar akademisyen mevcuttur… Bu ülkenin,    ülkesinin kendi ar ge çalışmalarını yapacak sayıda ve donanımda üniversiteleri ve araştırma enstitüleri vardır.

Cevizle ilgili, okuduğunuz, duyduğunuz, izlediğiniz, gördüğünüz, her resmin, her bilginin, üzerinde düşününüz, zihin eleğinden geçiriniz size ters gelen noktaların doğru olmadığını göreceksiniz…….

Bizden söylemesi…… KSÜ CEVİZ HATTI

******************************************************************************************

TÜRKİYE DE ÜRETİM VE DAĞITILMASINA İZİN VERİLEN CEVİZ ÇEŞİTLERİ

 Ülkemizde üretimi ve dağıtımı yasal olarak mümkün olan ceviz çeşitlerinin listesi aşağıda çizelgede verilmiştir. Bu  listede adı olmayan ceviz genotip ya da materyallerinin üretilmesi ve dağıtılması yasaklanmıştır. (5553 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince hazırlanan 2009 /27277 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik).

AŞAĞIDAKİ LİSTEDE ADI OLMAYAN HİÇ BİR CEVİZ GENOTİPİ YADA CEVİZ ÇEŞİDİNİN ÜRETİLMESİ- ÇOĞALTILMASI VE DAĞITILMASI YAPILAMAZ

 Ülkemizde Ceviz bahçesi tesis edecek kişi yada kurumların bakanlığın aşağıdaki resmi kayıt listesinde adı olmayan “ceviz genotipleri ile “yada şu ceviz bu ceviz ismi” adı altında üretilip satılan cevizlere itibar edilmemelidir (ilgil kanun ve yönetmelik gereği).  İsmine doğru olmayan, sertifikasız ceviz fidanı yada materyalinin ceviz bahçesi tesisinde kullanılmaması son derece önemlidir.

 Aksi durumda sertifikasız fidan yada aşağıda listede adı olmayan bir ceviz genotipi (tescilli standart çeşit miş gibi isimler verilerek pazarlanan) ile kurulacak ceviz bahçesinden elde edilecek meyvelerin ne olduğu belirsiz olacaktır.                                                   Hangi çeşit olduğu belli olmayan standart dışı ve ne idiğü belirsiz ceviz meyvelerinin pazarlanma şansları son derece düşüktür.                                                                                                    Ceviz bahçesi tesis edecek kurum yada kişilerin, ileride hangi standartlarda meyve alabileceklerini daha baştan bilmeleri ve bu yönde kendilerini garantiye almak için tedbirli olmalıdırlar. 

Yani bahçe tesisinden önce alınacak bitkisel Materyalin(fidanın);                                                           “1- TTSM nin listesinde olan bir çeşit olup olmadığı,   2-İsmine doğru olup olmadığı konuları mutlaka sorgulanmalıdır.

Bitkisel meteryali (fidan vs) temin edeceklerin,  icab ederse adına doğru çeşit garantisi için üretici (fidancı) ile resmi sözleşme yapmaları kendi menfaatlerine olacaktır.              Aksi halde yanlışın telafisi çok zor, hatta mümkün olmayabilir .…

 Halkımıza saygı ile duyurulur

DOÇ.DR. MEHMET SÜTYEMEZ

 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü Kayıtlarına Göre

Türkiye de Üretimine ve Dağıtılmasına İzin Verilen Ceviz Çeşitleri Listesidir

ÇEŞİT ADI TESCİL SAHİBİ KURUM

TESCİL TARİHİ

TÜR ADI
Altınova-1 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

03.05.1990

CEVİZ
Altınova-2 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

03.05.1990

CEVİZ
Bilecik Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

03.05.1990

CEVİZ
Franquette Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

03.05.1990

CEVİZ
Gültekin-1 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

03.05.1990

CEVİZ
Kaplan-86 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

03.05.1990

CEVİZ
Yalova-3 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

03.05.1990

CEVİZ
Yalova-4 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

03.05.1990

CEVİZ
Şebin Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

03.05.1990

CEVİZ
Şen – 1 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

21.05.1993

CEVİZ
Şen – 2 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

21.05.1993

CEVİZ
Tokat-1 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

03.05.1990

CEVİZ
Yalova-1 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

03.05.1990

CEVİZ
Yalova-2 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

03.05.1990

CEVİZ
Yavuz-1 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

21.05.1993

CEVİZ
Maraş 18 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

08.04.2009

CEVİZ
Sütyemez 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

08.04.2009

CEVİZ
Kaman 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

06.04.2010

CEVİZ
Chandler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

06.04.2010

CEVİZ
Oğuzlar 77 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

06.04.2010

CEVİZ
Hartley Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

09.03.2011*

CEVİZ
Pedro Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

09.03.2011*

CEVİZ
Midland Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

09.03.2011*

CEVİZ
Fernor Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

09.03.2011*

CEVİZ
Fernette Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk.Arşt.Ens.

09.03.2011*

CEVİZ
Niksar 1 Gaziosmanpaşa Üniv Ziraat Fak

26.02.2013

CEVİZ

http://www.ttsm.gov.tr/TR/belge/1-713/tescilli-cesitler-listesi-registered-varieties.html        * 09.03.2011 tarihli Bakan Oluru ile tescil edilen çeşitlerdir.

AÇIKLAMA: Son günlerde aldığım bazı telefon veya e maillerden, ülkemizdeki bazı üreticilerin, fidanları pazarlama aşamasında bizzat şahsımın veya çalıştığım kurumun adı REFARANS gösterilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.Türkiye de herhangi bir kurum yada fidancının ürettiği bitkisel materyallarin(fidanlar) bitkisel sağlığı yada bitkisel üretim şekli ile ilgili olarak, ne şahsi olarak nede kurumsal (KSÜ Ziraat Fakültesi) olarak REFARANS OLUNMADIĞI, kamuoyunun bilgisine sunulur.
Ülkemizde üretilen tüm ceviz bitkisel materyalleri (fidanlar) üretildikleri kurum yada üreticilerin sorumluluğundadır .
Ayrıca İzinsiz olarak üniversitemizin yada şahsımın adının kullanılması halinde                           yasal olarak  gerekli işlemler başlatılacaktır. Önemle duyurulur. ARALIK 2013
Doç. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ
KSÜ Ziraat Fakültesi

CEVİZ de                                    Verim(ürün miktarı) Üzerine               

CEVİZ  de VERİM ÜZERİNE….. Ağacın Verimli olması kadar MEYVE KALİTESİDE çok önemli…..

NEDEN HEP BUNLAR ÜLKEMDE OLUR Kİ……..

(cevizde rekolte, ceviz ağacında verim nedir?,

Bir ceviz ağacından 150- 200 kg ürün (ceviz) alınabilir mi…… soruları üzerine)

 Ceviz yetiştiriciliğinde, tam verim çağında yada 7. – 8. yaşlarında 140-160 kg ürün veren standart bir CEVİZ ÇEŞİDİ nin varlığına dair bilimsel bir kayıt mevcut değildir. Böyle bir şey yok ….. bırakınız 7.- 8. yaşında tam verim yaşında  140- 160kg ürün alınan  standart bir çeşit mevcut değildir…….

Örneğin Maraş 12 (salkım ceviz)  4. yaşında üzerinde 650 kadar meyve olabiliyor. Ancak 10-12. yaşında tam verim çağında ağaç verimi 50 Kg kadar (KSÜ Ziraat Fak Bilimsel veri) …. üstelik salkımlardaki meyve sayısı 8 ile 26 adet arasında değişiyor ( Bakınız Maraş 12 ağaç resmi) ……,   bir ceviz genotipi  3. 4. yaşlarında üzerinde 300- 500 çiçek var diye bu ağacın 4. yaşında 40 kg, 8. yaşında 150 kg ürün vereceği anlamına gelmez…

Reklamı yapılan bu gibi genotiplerin meyve ağırlıkları 8-10 gram gibi duruyor… buda ceviz standarlarının altında bir iriliktir.. yani UPOV kiriterlerine göre bu irilikteki ceviz genotipi tercih edilmez… ancak bu gibi ceviz genotipleri ıslah çalışmalarının alt yapısında kullanılmak üzere değerlendirilir….

Meyve yetiştiriciliğinde verimlilik; birim alandan= yani 1 dönümden (1 dekardan) yada 1 hektardan alınan ürün miktarına göre hesaplanır.

Dünya ceviz yetiştiriciliğinde alınan en iyi verim değerleri;  bir dönümde (tam verim çağındaki 12- 15 adet ağaçtan); 500- 750 kg (yani ağaç başına 45-65 kg)  arasında değişmektedir.

Ükemiz de yaşları 60-80 ve üzerinde yaşta, yarım dönümlük (500 m2) alanı kaplayan devasa anıt ceviz ağaçları vardır ve bu devasa ağaçlardan 80- 100 kg ürün alındığı söylenir!!!!. Ama böyle büyük ağaçlardan dönümde 2 ağaç bulundurabilirsiniz, bu durumda da dönümden en iyi ihtimalle 200-250 kg???  verim alabilirsiniz demektir…..

Lütfen gerçekci olalım hayal dünyasında gezmeyelim, böyle boş beleş verim değerleri ile insanımızı yanıltırsak yarın ceviz yetiştirecek  kimse bulamayız…. ve kaybeden biz dolaysıyla ülkemiz olur…

 

Ceviz hattı, ülkemizde tarımsal hizmet veren ilk sitelerden biridir. Ceviz hattına yıllardır gelen e maillere, yada telefonlara akademik veriler çerçevesinde pratik cevaplar verilmeye çalışılmaktadır. Bu cevaplar için de neredeyse hemen her gün müsbet tepkiler alınmaktadır.

Ceviz hattı, ceviz sevdalı toprak gönüllü Anadolu’mun güzel insanlarına hizmet etmeye ve bilgi paylaşımına devam edecektir.

Ceviz hattına, ceviz yetiştiriciliği ile ilgili genel soruların yanında “son günlerde CEVİZDE AĞAÇ VERİMİ- CEVİZDE ÇEŞİT” gibi iki konuda artan yoğunlukta sorular gelmektedir. Bu konuda çok çarpıcı sorular sorulmaktadır.

Ceviz hattına bizzat sorulan bu suallerden bazıları ile ilgili düşüncelerim siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olur…

 

Soru 1: çeşit nedir?

En basit haliyle çeşit: Bir meyve türünde, belirlenmiş bazı kriterlere göre (örneğin UPOV), uzun süre üzerinde çalışılıp, verim ve  kalite değerleri bilimsel olarak ortaya konulmuş ve devletin ilgili birimi tarafından tescilenerek milli çeşit listesine kaydı yapılmış bitkisel genotiplere denir.

Üzerinde çalışılmış bir bilimsel verisi olamayan devletin ilgili kurumunda kayıt altına alınmamış bir türe ait genotip ÇEŞİT değildir. Ülkemizde tüm meyve türlerinde olduğu gibi CEVİZ ile ilgili ÇEŞİT Listesi (26 çeşit) Gıda Tarım ve Hay.  Bakanlığı TTSM kayıtlarında bulunmaktadır.

Bakınız http://www.ttsm.gov.tr/TR/belge/1-177/meyve-ve-asma-cesit-listesi.htmlwww.

**************************************************************************

Soru 2: CEVİZ de  AĞAÇ VERİMİ ?….

Bir ceviz çeşidinin ağacından;

4. yaşında; 25kg,     6 .yaşında, 60-70 kg,      7. yaşında 100-115 kg,       8 yaşında 140-160 kg,    9.yaşında 180-200kg   vs vs          ÜRÜN ALINABİLİRMİ

 Soruyu bana soran sevgili okuycumun, bu sorusu geldiğinde iyiki 9. yaşta durdu!!!   Dedim,   yoksa soru devam etseydi 20. yaşta 400 kg ceviz alınır mı bir ağaçtan diye bekledim… ve off çektim……..

CEVAP: Gelen  bu suale..  Şimdi ben ne cevap vereyim. Şaştım kaldım…

Önce bu soruyu bana soran ceviz üretici adayımızın bana şaka yaptığını yada, beni sınadığını zannettim, ısrar edince ciddi olduğunu … vs söyledi ve bana kızarak tekrar etti…. Ben ne deyim Ya rabbi bu soruya…

diyecek lafım yok, yazacak kelime kalmadı…  bunlar benim ülkemde oluyor maalesef…

Çünkü yıllar önce;

Apomiktik ceviz diye bir moda başlatıldı,

Sonra susuz yani kurakta ceviz çok daha iyi olur diye bir şaşa meydana getirildi,

Bunu 40- 50 dekar ceviz bahçelerinden yüzbinler dolar kazanılacağı yaygarası takip etti vs..

Şimdilerde yukarıdaki soru…. Yani  ceviz verimi….

Yani 7. 8. yaşında 140- 150 kg ürün veren ceviz … soruları akın akın gelmeye başladı, Nereden çıktı, kimden geldi, farklı bir ceviz dünyası varda haberim mi yok şaştım kaldım…..

Yok böyle bir şey yok

Yıllardır, ceviz ıslahı, ceviz çeşitleri üzerine çalışmaktayım, ülkemizdeki ve Dünyadaki standart tüm ceviz çeşitleri ile ilgili ya çalışma yaparak sonucunu gördüm, yada ilgili akademik yayınları okuyarak ceviz çeşitleri ile ilgili bilgiler okudum, derledim … ama böyle bir veri böyle bir verim değerine rastlamadım okumadım, kimsede okumamıştır rastlamamıştır.

Milli ve uluslar arası tüm ceviz toplantılarına katılırım, cevizle ilgili tüm kaynakları inceledim ama böyle verim değerine sahip bir çeşidin varlığı ile ilgili bilimsel veriye şahit olmadım.

Dünya ceviz yetiştiriciliğinde söz sahibi  ABD ve diğer ülke kaynaklarına göre verimli sayılan standart bir ceviz ağacının tam verim çağındaki(10 yaş sonrası) ürün miktarı 45-65kg/ağaç dır. Ülkemiz verimli çeşitlerin verimi de buna yakın değerlerdir. Konuyu daha uzatmaya gerek yok.

 **Konu basit mantık çerçevesinde incelendiğinde sonuca gitmek çok basittir;

4. yaşında 20-30 kg !..?       5. yaşında 35-45 kg  !..?                                                                                                                      — 4. yıldan- 5. Yıla  ürün  Artış miktarı: +15 KG   6. yaşında 60-70 kg !..?                                                                                                                                                                           – 5.yıldan – 6. Yıla ürün  Artış miktarı: +25Kg     7. yaşında;  100-115 kg !..?                                                                                                                                                                  – 6.yıldan- 7. Yıla ürün  Artış miktarı: +40KG
8. yaşında; 140-160 kg !..?                                                                                                                                                                  –  7. yıldan- 8. Yıla ürün  Artış miktarı: +40 KG 9. yaşında; 180-190kg !..?** internet sitelerinde verilen bu verim değerlerini yorumlamaya gerek yok, ÇÜNKÜ BÖYLE BİR ŞEY YOK…  8 yaşındaki ceviz ağacını köküyle yaprağıyla her şeyi ile tartsanız 150 kg gelirmi:)))

***Standart Bir Ceviz Çeşidine ait “Tek Bir Ceviz Ağacından”; Bu verim değerlerinin alındığına dair bir araştırma yada  bilimsel makaleye rastlamadım.

Gelişme çağındaki bir ceviz ağacının bir önceki yıla göre veriminin bir sonraki yılda  25-40 kg artması asla mümkün değildir.

DÜNYA akdemik kaynaklarında, Tam verim çağında 140-160 kg ürün veren standart yada herhangi bir CEVİZ ÇEŞİDİ nin varlığına dair bilimsel bir kayıt mevcut değildir.   

Allah aşkına bir ağaç her yaşta (takip eden her bir yılda) 25- 40 kg ürün artıracak kadar gelişir mi, büyürmü? biraz mantık lütfen,

Bir ağacın gelişmesi ve sürgün verme yeteneği; bitki fizyolojisi ve çevre şartları ile ilgilidir. En yüksek gelişmede bile bir ceviz ağacı yaş başına maximum 3- 10 kg verim artışı sağlayabilir.

Bir ceviz ağacının her gelişme yılında 25-40 kg daha ürün verecek ölçüde gelişmesi, bitkisel Fizyoloji veya Botanikle izah edilemeyecek kadar gerçekten uzaktır.

 8 veya 10  yaşındaki bir ceviz ağacını köküyle gövdesiyle yaprağı ile tartsanız  150  kg   gelir mi!!!!!  :) )

Ben böyle bir duruma itibar etmem…

Yaklaşık 20 yıldır ceviz ile ilgili çalışma yapan bir araştırıcı olarak, bilgilerimi pratik olarak paylaşmak istedim. Problemin çözüm yeri elbette devletimizin ilgili kurumlarıdır.

***************************************************************************

Soru 3. BODUR CEVİZ VARMIDIR

 Cevap: Yoktur, bu konu üzerinde daha fazla yazı yazmak bile israftır.

 **************************************************************************

Soru 4. AŞISIZ CEVİZ OLURMU?

 Cevap: Olur! ama Ağaç olur,  olur ama ne idiüğü belli olmayan, standarttan uzak genetik açılımlı ceviz tipi olur. Yani 100 adet aşısız ceviz diken bir üreticimizin, bahçesinde birbirinden farklı 100 ceviz tipi var demektir. Bahçesinde fenolojisi farklı, pomolojisi ayrı ayrı olan yani standart olmayan 100 ceviz tipi nasıl pazarlanır. Yetiştiricilik tekniğindeki zorluklara değinmeye bile gerek yok.

Doğrusu nedir…  BÖLGEYE UYGUN STANDART BİR ÇEŞİTLE AŞILANMIŞ     “SERTİFİKALI  AŞILI FİDAN” dikimi…

Doç. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ                                                                                                                                           KSÜ Ziraat Fak – K.MARAŞ

sutyemez@ksu.edu.tr

 

 

 


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>